Connect with us

Players

Idel Raap

Kleine introductie:
Ik ben Idel Raap, binnen het nationaal team bekend als ‘superman’. Ik heb deze bijnaam gekregen door een superman shirt die ik aan had tijdens het Europees Kampioenschap in Tsjechië, 2014. Ik ben op het veld te vinden sinds mijn zesde op Curaçao. Ik ben van karakter een rustige man, die met veel passie de sport uitoefend. Ik ben getrouwd en heb drie prachtige kids. Anders dan op de softball velden ben ik dagelijks werkzaam als Netwerk en Security consultant.

Voor welke club speel je en wat zijn je posities?
Ik speel bij de Hoofddorp Pioniers en ben inzetbaar in het outfield. Voornamelijk in het midveld.

Hoe ben je begonnen met softball?
Ik ben begonnen met softball na gestopt te zijn met honkbal. Ik ben goed bevriend met Polo en Randy Reiph. Zij vroegen mij al een tijd daarvoor om te komen softballen toen zij nog bij DVH speelden. Toen ze DVH verlieten en een team wilden opzetten in Hoofddorp met andere vrienden/bekenden heb ik ja gezegd. Sindsdien ben ik dus aan het softballen.

Wat verwacht je van komend seizoen met het nationaal team?
Ik verwacht dat we stappen vooruit zullen maken met het nationaal team. Nu is het moment dat we voor de prijzen gaan spelen. Ik wil een keer de goude medaille om mijn nek hangen.

Wat is je leukste/speciaalste ervaring tot nu geweest in je carrière?
Ik heb een aantal momenten die voor mij speciaal zijn.
– In 2001 heb ik met mijn hoofdklasse team op Curaçao voor het eerst in 30 jaar dat de club bestaat de finale bereikt. Helaas niet gewonnen, maar dit was voor een van de mooiste ervaringen die ik mee heb mogen maken.
– In 2008 ben ik kampioen geworden met Euro Stars honkbal in de eerste klasse, we mochten toen de promotie/degradatie wedstrijden spelen voor de hoofdklasse.
– Met mijn huidige team, Hoofddorp Pioniers, heb ik ook veel mooie dingen meegemaakt. Gelijk in het eerste seizoen in Nederland het kampioenschap gepakt, Europa Cup II kampioen geworden. Het jaar daarop weer het Nederlandse kampioenschap gepakt en weer in de finale van de Europa Cup II gespeeld. Met Pioniers hebben we sinds het begin in elke finale gezeten, dus dat is een prestatie op zich.

Wat denk je dat de sleutel gaat zijn naar een succesvol seizoen?
De sleutel zal zijn, dat iedereen de neuzen in dezelfde richting heeft. Als 1 team voor elkaar door het vuur gaan. Het samen doen en vertrouwen in elkaar hebben.


Introduction:
My name is Idel Raap, in the national team also known as ‘superman’. I got this nickname because I worde a superman shirt during the European Championship in the Czech Republic, 2014. I’ve been on the field since I was six years old, on Curaçao. I’m a calm man who plays the sport with a lot of passion. I am married and I have three beautiful children. Outside of the field, I can be found daily at work as a Network and Security consultant.

For which club do you play and what are your positions?
I play for the Hoofddorp Pioniers and I play outfield. Most of the time in the centerfield.

How did you start with softball?
I started with softball after I quit baseball. I have a good friendship with Polo and Randy Reiph. They asked me if I wanted to play softball when they were playing for DVH. When they quit playing for DVH and wanted to create a new team in Hoofddorp together with other friends, I said yes. Since that time I’m playing softball.

What are your expectations for coming season with the national team?
I expect that we will take steps forward with the team. Now is the moment that we will be playing for the rewards. I want to be able to carry the gold medal with me.

What has been your best/most special experience so far?
I have a few moments that are special for me:
– In 2001 I played the final of the Major League on Curaçao for the first time in 30 years (since the club was existing). Unfortunately, we didn’t win, but it has been one of the most special things that I have ever experienced.
– In 2008 I became national champion with Euro Stars (baseball) in the Dutch First League. This meant that we could play the promotion/degradation game for the Dutch Major League.
– With my current team, Hoofddorp Pioniers, I also experienced a lot of great things. In the first season we won the national championship and played in the final of the Europa Cup II. The year after that we did exactly the same thing. With Pioniers we played every final since the beginning, so that’s a big achievement.

What do you think will be the key to a successful season?
The key will be that everyone will have their heads in the same direction. Play as one team and go through fire for each other. Just do it together and have faith in each other.

Advertisement

Categorieën

Facebook

More in Players

 • Jeroen Mulder

  Kleine introductie: Ik ben Jeroen Mulder en ik ben 33 jaar. Voor welke club...

 • Lars Ham

  Kleine introductie: Ik ben Lars Ham, 28 jaar en ik speel nu alweer negen...

 • Eldrick Dijkhoff

  Kleine introductie: Mijn naam is Eldrick Dijkhoff, ik ben 32 en ik woon op...

 • Martijn Guillot

  Kleine introductie: Ik ben Martijn Guillot, 44 jaar en samenwonend in Hengelo Ov met...